Navigera mot ditt önskade läge

frågor team önskat läge Apr 09, 2024

 

Våren är inte bara en tid för naturen att blomma, utan också tid för nytt liv i våra ambitioner och mål.

Därför vill jag denna månad inleda vår gemensamma resa mot en djupare förståelse av Meningsfullhetens hjul - en resa som inte bara tar oss genom året utan även mot en starkare känsla av mening i vårt ledarskap.

 

Önskat Läge - Hjärtat i Ditt Ledarskap

Under april månad kommer vi att fokusera på hur du som ledare kan medverka till att skapa meningsfulla målbilder och önskade lägen för dig själv och ditt team.

Varje resa börjar med en destination. I kontext av Meningsfullhetens hjul, är Önskat Läge en del navet som håller hjulet i rörelse. Utan ett tydligt önskat läge är det svårt att styra - och ännu svårare att inspirera andra att följa med på resan.

 

3 steg för att skapa en meningsfull målbild/önskat läge

1: Definition av önskat läge
Fråga dig själv: I den bästa av alla världar, vad är det ultimata tillståndet jag vill uppnå för mig och mitt team? Det kan vara ett tillstånd av hög prestation, harmoni, eller innovation. Dröm stort, djärvt, och gör det verkligt.

2: Synliggör ditt önskade läge
När du har din vision, gör den synlig. Skapa en målbild som reflekterar denna vision, antingen genom ord, bilder, eller till och med en fysisk representation. Istället för att dela din målbild med ditt team så involvera dem i processen genom att tillsammans med dem svara på frågan som du redan själv har svarat på: I den bästa av alla världar, vad är det ultimata tillståndet vi vill uppnå för oss som team och företaget?

3: Gör det önskade läget meningsfullt
Ett mål utan mening är som en båt utan segel. Ställ frågan: Med fokus på det önskade läget, vad är det som är viktigt och meningsfullt för var och en i teamet? Meningen är det som ger kraft när motivationen sviktar.

 

Veckans reflektion

Under kommande vecka, ta en stund att reflektera över ditt nuvarande läge. Om du och ditt team gör som ni alltid gjort, kommer ni då komma till ert önskade läge? Om inte, vilka små steg kan du och ditt team ta för att göra lite annorlunda redan denna vecka för att röra er närmare ert önskade läge?


Slutligen

Tänk på Meningsfullhetens hjul som din kompass genom detta år av omstart. Tillsammans kommer vi att utforska varje aspekt av hjulet, och jag ser fram emot att vara en del av din resa mot ett mer meningsfullt ledarskap.

Tills vi hörs nästa gång, må dina dagar vara fyllda med framsteg och mening.

 

 

Är du intresserad av att utforska konsten att skapa meningsfulla förändringar med coachkompetenser?

Då vill jag gärna prata med dig! Boka ett kostnadsfritt samtal med mig via knappen nedan. Ser fram emot ditt samtal!

Boka ditt samtal här