MERA MENING I EN BÄTTRE VÄRLD.

Människor som har goda relationer och balans i livet upplever mera mening, såväl professionellt som personligt. De värdesätter både sig själva och andra och bygger något som är större än dem själva. Den insikten är Patrics drivkraft. 

Mejla Patric

Coach med fokus på resultat

Patric Orjala är en mycket eftertraktad ledarskapscoach med internationell erfarenhet och även en av Sveriges mest erfarna coachtränare med hundratals certifierade coacher under sitt bälte.

Hans syn på ledarskapsutveckling kännetecknas av ett djupt engagemang i att hjälpa både ledaren och deras team att prestera, känna arbetsglädje och blomstra. Detta är möjligt för de flesta som är öppna för nya insikter och villiga att agera på dem.

Sedan 2002

Patric grundade coachningsföretaget Orjala & Partners AB 2002 som idag arbetar med ledare och ledningsgrupper i svenska företag, många med internationell verksamhet, samt svenska myndigheter.

Under åren har han själv utbildats av flera internationella experter, inklusive Joseph O'Connor, Maurico Oltra, Jörgen Svenstrup, Tony Robbins och Brendon Buchard, bland andra.

Patrics passion är att möjliggöra för människor att göra en meningsfull skillnad i sin egen och andras livskvalitet genom coachningskompetenser, processer och verktyg. Han tror att med dessa färdigheter kan individer och team bli mer tillitsfulla, samarbeta och ta egna initiativ.

Förändring både personligt och professionellt

Patric är en coach som fokuserar på att uppnå resultat både personligt och professionellt, med fokus på ledare, deras team och organisationer. Genom att skapa självgående och samarbetande grupper kan mer tid, fokus och energi frigöras för att utveckla affärer och kundrelationer.

Patric är en erfaren coach som kan hjälpa dig att uppnå de förändringar du behöver och till och med ta dig bortom det du tror är möjligt. Detta kan innebära allt från bättre arbetsprestation och balans i livet till bättre relationer och en känsla av djupare mening.

Att frigöra människors inneboende kraft

Patric vet att människor har en inneboende kraft som kan frigöras, och han brinner för att visa människor hur de kan göra en betydande skillnad i sin egen och andras livskvalitet.

Han är en coach som fokuserar på att stödja och ge människor eget ansvar för att skapa de förändringar som krävs för att nå sina mål och uppnå sin fulla potential