Kommunikation som bygger broar

kommunikation medvetenhet Apr 06, 2024

Tack för ditt fortsatta engagemang i att utforska vägen mot självutveckling och ledarskap i tider av förändring. Jag hoppas att mitt föregående inlägg inspirerade till eftertanke och självreflektion. Att leda med insikt och förståelse är grundläggande för att skapa en meningsfull förändring, inte bara för dig själv utan även för de du leder. 

 

Att förstå och medvetet välja tillstånd

I detta inlägg tar vi ett djupare grepp om kommunikationens kritiska roll i ledarskap under förändring. Effektiv kommunikation sträcker sig bortom ordens värld; det är en konstform som inspirerar, engagerar och förenar.

"Din kropp talar så högt att jag inte hör av du säger."

Denna insikt belyser vikten av icke-verbal kommunikation – din energi, ditt tillstånd, och hur du påverkar rummet när du kliver in är av större betydelse än vad du faktiskt säger. En klargörande fråga är: Tänds ljuset och det blir ett varmt engagemang i rummet när du är i rummet? Eller sker det när du går ut ur rummet?

Tillståndet du förmedlar, vare sig medvetet eller omedvetet, påverkar människor omkring dig. Det är därför vi inledde vår serie med betoningen på självinsikt. Att förstå och medvetet välja ditt tillstånd är avgörande för meningsfull kommunikation.

 

Stärk din kommunikativa förmåga med 4 strategier:

Tillstånd: Vilket tillstånd vill jag dela med min omgivning?
 

Aktivt lyssnande: Visa genuint intresse för dina medarbetares perspektiv. Genom att lyssna aktivt bygger du förtroende och främjar djupare engagemang. Mer om detta i kommande brev.
 

Tydliggör syftet: Var transparent med varför förändringen är nödvändig och dess betydelse för varje individ och för helheten.
 

Skapa dialog: Främja en kultur av öppenhet och ärlighet där alla känner att deras röster är viktiga. Detta förstärker en känsla av gemenskap och delaktighet.

 

Vi vill fortsätta höra från dig!

Dina erfarenheter är ovärderliga. Hur har du använt kommunikation för att leda ditt team genom förändring? Vilka utmaningar har du stött på och hur har du hanterat dem?

Ditt bidrag berikar vår gemenskap och fördjupar vår gemensamma förståelse för hur vi skapar meningsfull förändring tillsammans. Vi ser fram emot att fortsätta dela insikter och verktyg med dig, och i  nästa inlägg kommer vi att titta på motståndskraftens betydelse i förändring.

 

 

Är du intresserad av att utforska konsten att skapa meningsfulla förändringar med coachkompetenser?

Då vill jag gärna prata med dig! Boka ett kostnadsfritt samtal med mig via knappen nedan. Ser fram emot ditt samtal!

Boka ditt samtal här