Från konflikt till tillitsfull samverkan

tillit önskat läge Jan 18, 2024

I dagens inlägg delar jag med mig av några lärdomar och insikter från ett uppdrag som jag nyligen genomförde med en ledningsgrupp. Uppdraget hade sitt ursprung i de konflikter och spänningar som präglat deras samarbete. VD uttryckte det som "en splittring kräver enorm energi och tid för att enas om fokus."


"Vi vill egentligen samma sak!"


Denna insikt uppstod under mitt uppdrag med ledningsgruppen när de tillsammans hade skapat och designat ett önskat läge med ett individuellt ägarskap. Det var det första steget att gå från konflikt till tillitsfull samverkan.

Uppdraget fick namnet "Från där vi är till dit vi vill". Jag vill nu dela med mig av en del av den utvecklingsprocess vi genomgick tillsammans. Jag är medveten om att den här texten bara belyser vissa aspekter av processen, men jag känner att det är viktigt och meningsfullt att dela med mig av effekterna, trots att inte alla moment beskrivs i detalj.

 

Processen i Korthet:

 1. Ömsesidig tillit: Efter att ha etablerat tillit började vi utforska deras önskeläge - skapade en gemensam målbild.
 2. Skapande av ett tydligt önskat läge, en gemensam målbild: Ledningsgruppen svarade gemensamt på frågan:
  "I den bästa av alla världar, hur vill vi att våra kunder ska uppleva oss som företag om 5 år?"
 3. Önskad ekonomisk effekt: Ledningsgruppen svarade sedan gemensamt på frågan:
  "När kunderna, om 5 år, upplever oss enligt vår målbild, hur kommer det i den bästa av alla världar påverka företagets ekonomiska resultat?"
 4. Dags för reflektions frågan:
  "Vad är det första som kommer till dig när du tittar på era gemensamma svar?" (som var skrivna på blädderblock)
 5. Insiktsfulla kommentarer: "Vi vill egentligen samma sak i ledningsgruppen!" - den meningsfulla insikten.
  Deltagarnas ytterligare reflektioner underströk värdet av att stanna upp i vardagen och "att tillsammans få reflektera och skapa våra gemensamma målbilder, och samtidigt lära känna varandra har varit otroligt meningsfullt."

Effekt i vardagen:
Innan denna process hade ledningsgruppen lagt ned mycket energi och tid på att argumentera och diskutera olika vägval för att lösa en mängd problem. Efter denna process kunde de nu lägga ett gemensamt fokus och all energi på att skapa förutsättningar för företaget att komma dit de vill - den gemensamma målbilden.

På coachiska tänker jag:
Att denna process visar kraften som frigörs när vi går från problemfokus till målfokus!

Ovan är endast en skiss av den djupare processen. Att veta vart man vill är ett av de första stegen i en förändringsresa. För att formulera en gemensam målbild som har ett individuellt ägarskap krävs ett fundament av tillit inom gruppen (mer om detta i kommande nyhetsbrev).

Det är tydligt för mig att när människor känner att de själva och teamet delar en gemensam målbild, skapas en spännande förändring i fokus och energi i organisationen. Under mina över tjugo år som ledarcoach har jag sett hur tydligt definierade och förstådda gemensamma målbilder i ledningsgrupper kan förebygga onödiga problem och konflikter i organisationen.

Det är en påminnelse om att när alla rör sig i samma riktning, skapas en starkare och meningsfull arbetsmiljö. Genom att stärka tilliten och samarbetet kan vi gå framåt och tillsammans övervinna de utmaningar som behövs för att komma dit vi vill.

Jag är övertygad om att i samspelet mellan individuella ambitioner och gemensamma strävanden ligger en av nycklarna till att skapa tillitsfullt samarbete och självgående team och individer.

Vad tycker du? Låt mig gärna höra dina tankar via ett mail eller mina sociala medier!

Är du intresserad av att utforska konsten att skapa meningsfulla förändringar med coachkompetenser?

Då vill jag gärna prata med dig! Boka ett kostnadsfritt samtal med mig via knappen nedan. Ser fram emot ditt samtal!

Boka ditt samtal här